Jak se zdravě stravovat ?

Pohled na obsahové látky některých potravin a jejich hodnotu pro naši výživu a zdraví.

Podívali jsme se na několik nejdůležitějších běžně dostupných přírodních potravin významně ovlivňujících naše zdraví. 
Strava, její kvalita a její příprava velkou mírou ovlivňují naše zdraví, to, jak se cítíme, a kolik máme životní energie. Lepší je upřednostnit kvalitu před kvantitou a jednoduchost před složitostí.
Správná výživa má nejen zasytit a dodat energii a důležité živiny v potřebném množství, ale také minimalizovat rizika daná naší genetickou dispozicí nebo zátěží životního prostředí. Jak již bylo mnohokrát potvrzeno, správná výživa je důležitá v prevenci tzv. "civilizačních nemocí" neboli chronických neinfekčních nemocí, jako jsou srdečně-cévní onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka, osteoporóza, zubní kaz a podobně. 
Pro rovnováhu a harmonii člověka je nezbytné, aby strava byla dostatečně pestrá a obsahovala ve správném množství všechny důležité složky, takzvané stavební kameny potravy, kterými jsou : bílkoviny, sacharidy, vitamíny, minerální látky a tuky.

Seznam některých potravin z hlediska jejich významu pro naši zdravou životosprávu.