Léčivé bylinky kolem nás

V současnosti roste v Evropě asi 12 000 ruzných druhu rostlin, z nichž se 1500 dosud řadí mezi jedlé a několik stovek mezi jedovaté rostliny. Ve středoevropském pásmu je známo užívání asi 600 druhů léčivých rostlin, české lidové léčitelství běžně pracuje asi se 200 druhy, které v řadě případů převzala i oficiální medicína.
Přesto jsme zvyklí využívat pouhý zlomek z toho, co nám roste přímo přede dveřmi.
V divokých rostlinách se ve vysokých koncentracích nacházejí léčivé látky, jež jsou pro náš metabolismus nepostradatelné. 

V tomto smyslu je pro nás příroda opravdovou "boží lékárnou"

Třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum