Canchalagua

Schkuhria pinnata
Schkuhria pinnata

Popis, obsahové látky a léčivé účinky

Rostlina dorůstající výšky až 50 cm, nenápadného vzhledu, připadá jako suchá (vysušená) bohaté květy jsou velmi malé a téměř neviditelné.
Obecně se vyskytuje na svazích a stráních, v houštinách i v blízkosti zemědělských usedlostí. Výskyt ve výškách do 3800 m.n.m.
Weberbauer popisuje rod Schkuhria typicky se vyskytující na horských hřebenech a ve středním pásmu východní části Kordiller. Toto také popisuje Herrera, který upozorňuje na možnost záměny s chilským druhem Schkuhria octoaristata, též nazývaným "kanchalagua".
V herbální medicíně domorodých kmenů je využívána především k regulaci menstruace, při špatném zraku, jako celkové depurativum, při jaterních a žlučníkových obtížích, pro očistu skrvn na kůži, při malárii a žluté zimnici a k potírání ran a poranění (v kombinaci s jinými bylinami).
Bylina je popisována ve 3 dílu mexického lékopisu. Udáván je její spasmolytický účinek.
Dostatečné fytochemické údaje nejsou publikovány, nicméně přítomnost polyinů a laktonů nabádá před možností fotodynamického a alergenního působení drogy u zvláště citlivých jedinců.

Léčivé účinky bylinky canchalagua

  • Užívá se k léčbě jaterních a žlučníkových obtíží
  • Pomáhá při regulaci menstruace
  • Užívá se při celkové očistě organismu (v kombinaci s dalšími bylinami)
  • Pomáhá při léčbě kožních skvrn  

Kontraindikace

Nejsou popsány.  

Vedlejší účinky  

Možnost fotodynamického a alergického projevu u zvláště citlivých jedinců.  

Fotogalerie

Canchalagua - video a odborný výklad přímo z Peru