Bylinky na nádory

Léčivé byliny vhodné pro podporu léčby nádorových onemocnění.

Největším strašákem vzbuzujícím obavy je nádorové onemocnění. Nádor je patologicky útvar, který roste mimo rámec normálních poměrů v organismu. Rozlišují se nádory zhoubné a nezhoubné. Ty zhoubné (maligní) svým růstem ničí okolí tkáně, jejich buňky dokážou pronikat bariérami těla a vytvářet nová nádorová ložiska - metastázy. Nezhoubné (benigní) nádory rostou ohraničeně a nezakládají metastázy, ale často utlačují tkáň, v níž se nacházejí, což také vede k chorobným projevům.
Léčbu a prevenci nádorových onemocnění můžeme podpořit i některými léčivými bylinkami.


Léčivé byliny kolem nás


Léčivé byliny z celého světa