Červená řepa a mangold

Beta vulgaris/vulgaris subsp. vulgaris
Beta vulgaris/vulgaris subsp. vulgaris

Popis, obsahové látky a přínos pro zdraví

Červená řepa má velmi málo tuku a bílkovin, 2,5 gramu rozpustných a nerozpustných ba­lastních látek a asi 8 gramů sacharidů. Stejně jako blízce příbuzná cukrová řepa tvoří tyto sacharidy téměř jen sacharóza (řepný cukr); její glykemický index proto činí 64. Červená řepa obsahuje všechny minerální látky, sto­pové prvky a vitaminy ve středním množství. Její barvivo, aromatická dusíkatá sloučenina betalain, má antioxidační účinky a má po­máhat snižovat hladinu cholesterolu v krvi.
Mangold je tvořen z 95 procent vodou a vlákninou, a proto působí mírně projímavě a má pouhých 12 kilokalorií. 100 gramů mangoldu dodá tělu téměř 3 miligramy krvetvorného železa. Oba druhy řepy obsa­hují větší množství kyseliny šťavelové. 
Červená řepa svými antioxidačními barvi­vy, takzvanými betalainy, působí preventiv­ně proti tvorbě usazenin v cévách, mírní zá­něty a chrání buňky. Jelikož se betalainy odbourávají teprve ve tlustém střevě, může červená řepa pomáhat při obtížích se žalu­deční a střevní sliznicí. Betalainy se teplem mění, a proto by se červená řepa měla občas připravovat strouháním zasyrova ráno nebo v poledne. Vláknina červené řepy rovněž přispívá ke zdraví střev.
Mangold podporuje tvorbu krevního barvi­va, a proto se obzvláště doporučuje ženám trpícím nedostatkem železa. Mangold může pomáhat i při zánětlivých onemocněních ža­ludku a střev. Těhotné ženy mohou mangold občas konzumovat při respektování praktic­kých pokynů. Zužitkování železa z mangoldu lze zlepšit současnou konzumací potravin obsahujících ovocné kyseliny (růžičková ka­pusta, bulvový celer, sušená jablka, ananaso­vá šťáva) nebo větší množství vitaminu C (kopřivový list, petrželová nať, rakytníková šťáva). Vitamin C kromě toho potlačuje pře­měnu dusičnanů na nezdravé dusitany. Čer­vená řepa, která je příbuzná s řepou cukro­vou, má poměrně vysoký obsah cukrů. Ale díky ostatním látkám, které obsahuje, napří­klad vláknině a antioxidantům, ji, především syrovou, dobře snášejí i diabetici. Vařená do­dá energii pro sport či práci, a to relativně rychle. Všechny druhy řep obsahují kyselinu šťavelovou, která může zhoršovat vstřebává­ní železa, vápníku a hořčíku.  

Zajímavost

Dle studie předních univerzitních vědců a televize BBC byl sestaven žebříček 100 potravin z celého světa, které jsou z výživového hlediska pro člověka nejprospěšnější.

Zde byl list červené řepy vyhodnocen na 9. místě a mangold dokonce jako 7. nutričně nejvhodnější potravina na světě !

Vedlejší účinky  

Při sklonu ke tvorbě ledvinových kamenů a při onemocněních žaludku se mangold a červená řepa nemají jíst, protože obsahují mnoho ky­seliny šťavelové. Kvůli obsahu dusičnanů ne­jsou mangold a červená řepa ani voda, v níž se vařily, vhodné pro výživu kojenců. 

Fotogalerie